چگونه فیلم تدوین می شود

از آخرین مراحل فیلم سازی می توان به تدوین فیلم اشاره کرد. تاریخچه تدوین فیلم برمیگردد به سال ۱۹۰۲ میلادی توسط ژرژ ملی یس برای فیلم سفری به ماه که این فیلم شروع و سر آغاز تدوین به حساب می آید. در عموم بجای کلمه تدوین از مونتاژ یا ادیت نیز استفاده می شود ولی باید اینو در نظر گرفت که ادیت و مونتاژ به معنای استفاده از ابزار می باشد و به معنای وجه هنری این مرحله نیست. در مرحله ادیت و مونتاژ از نرم افزارهای زیادی استفاده می شود که ما در مقاله معرفی بهترین نرم افزار های ویرایش و ادیت فیلم به برترین نرم افزار های این کار پرداخته ایم.

مراحل تدوین فیلم شامل موارد زیر می باشد

در مراحل تدوین آنچه باید دیده شود جدا می شود و آنچه نباید آشکار شود حذف می شود. تدوین شامل سه مرحله اسمبلی ، راف کات و فاین کات می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

چگونه فیلم تدوین می شود

مرحله اسمبلی

در این مرحله تدوین‌گر از روی فیلمنامه و یادداشت‌های گزارش صحنه و نماها و راش های که مورد تایید کارگردان به صورت مکتوب بوده را برای ایجاد نظم بین نما‌ها ، پلان‌ها را از اول تا آخر به ترتیب شماره نما ، صحنه و سکانس می چیند. در این مرحله هیچ نوع حذفی صورت نمی‌گیرد و فقط به صورت که در فیلم نامه آمده چیده می شود ، معمولا مرحله اسمبلی را دستیار تدوین‌گر انجام می‌دهد.

تدوین

مرحله راف کات

در هنگام فیلمبرداری در ابتدا و انتهای یک پلان مقداری بیشتر از آنچه مورد نیاز است فیلمبرداری می شود تا به هنگام تدوین ، مونتور (تدوینگر) بتواند هر لحظه را که مناسب دید ، برای بریدن انتخاب کند. این مرحله را در واقع اولین مرحله واقعی تدوین می‌دانند. در ضمن در این مرحله برداشت های درست انتخاب و مابقی برداشت ها حذف می‌شوند.

تدوین فیلم

مرحله فاین  کات

در این مرحله تصمیم نهایی را درباره‌ی نقطه دقیق برش (کات) و لحظه پیوند پلان ها به یکدیگر می گیرد. فیلم شکل داستانی خود را گرفته و تدوین گر سعی می کند به ریتم مناسب در روایت برسد .

شما همچنین می توانید با مراجعه به صفحه مقالات از مطالب بیشتر بهره مند شوید.