حافظه عبارت است از توانایی ذخیره کردن اطلاعات در مغز به گونه ای که بعد ها قابل بازیابی و استفاده باشد. کامپیوترها نیز همانند جانوران دارای این توانایی هستند. اگر درباره چیزی که میبینیم یا صدایی که می شنویم فکر کنیم ، این شی یا صدا به صورت بخشی از حافظه کوتاه مدت در میاید و اگر با شخص جدیدی فقط یک بار برخورد کنید ، نام او خیلی زود از حافظه کوتاه مدت شما پاک می شود. اما اگر این شخص را پی در پی ببینیدیا نام او را بارها و بارها تکرار کنید ، نام مورد نظر به حافظه بلند مدت انتقال می یابد و ممکن است تا سال ها در یاد بماند. در ادامه به حافظه کامپیوتر می پردازیم.

حافظه کامپیوتر و انواع آن

حافظه کامپیوتر شبیه مجموعه ای از خانه های کبوتر است. هر خانه آدرسی دارد که با یک عدد مشخص می شود. در هر خانه می توان یک واحد از اطلاعات را ذخیره کرد. کامپیوتر از مدار های مجتمع یا تراشه های مختلف ساخته شده است که بعضی حافظه آن را تشکیل می دهند. تراشه های دیگر ، نحوه ورود و خروج اطلاعات را کنترل می کنند. کامپیوتر دارای دو نوع حافظه است که در ادامه به آن می پردازیم.

ROM

حافظه ROM

حافظه ای از نوع فقط خواندنی که محل ذخیره برنامه هایی است که پردازش داده ها را انجام می دهند و قسمت های محتلف کامپیوتر را تحت کنترل دارند. حافظه ROM دستورالعمل های عملیاتی کامپیوتر را در بر میگیرد و نمی توان آن را تغییر داد.

RAM

حافظه RAM

حافظه دستیابی تصادفی محل ذخیره موقت داده ها است و اطلاعات موجود در آن ، پس از خاموش شدن کامپیوتر ، از دست می رود. به طور کلی می توان گفت حافظه RAM محل ذخیره کردن و باز پس گرفتن اطلاعات است.

شما همچنین می توانید با مراجعه به صفحه مقالات از مطالب بیشتر بهره مند شوید.